Hvad kan Rideterapi?

Hesten er i rideterapeutisk sammenhæng et unikt pædagogisk redskab, når det drejer sig om at afhjælpe psykiske og mentale ubalancer hos både børn og voksne som fx spiseforstyrrelser, stress, angst, depression og forskellige fobier.
Også ved diagnoser som ADHD, autisme og borderline har hesten en uovertruffen positiv virkning.
Rideterapi kan skabe kontakt til egne følelser, indre styrker og uudnyttede resurser, og på den måde være med til at styrke og opbygge selvtillid og selvværd samt tillid til andre mennesker.
Rideterapi kan afhjælpe indlæringsvanskeligheder og koncentrationsbesvær.
Også ved fysiske handikap har rideterapien ligeledes en klar styrkende og opbyggende effekt. Gennem ridningen styrkes balancecenteret, fin- og grovmotorikken samt ryg-, nakke-, mave- og lårmuskulaturen.
Rideterapi kan styrke kropsbevidstheden og således opbygge balance og smidighed ved såvel fysiske som psykiske handikap.
 

Ryttergaardens HorseManShipCenter

Holistisk HesteKundSkab og Personlig Udvikling

 
Ryttergaardens HorseManShipCenter v/ Susanne Berg | Sletterhøjvej 9 Nakke, 4500 Nykøbing Sj.  | Tlf.: 30 25 96 01